דלג לתוכן העמוד
מכרז פומבי מס' 2020/5 למתן שרותי הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות
דלג לתוכן העמוד