דלג לתוכן העמוד
מכרז פומבי מס' 09/2021 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים
דלג לתוכן העמוד