דלג לתוכן העמוד
מכרז פומבי מס' 2021/07 - להתקנת פאנלים סולריים על מבנה ציבור ברשויות המקומית
דלג לתוכן העמוד