דלג לתוכן העמוד
מכרז פומבי מס' 06/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת שרותי ניהול מערכות מידע ומחשוב עבור אשכול הגליל והעמקים ורשויות האשכול
דלג לתוכן העמוד