דלג לתוכן העמוד
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 1/2021 לקבלת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS לרשויות מקומיות החברות באשכולות
דלג לתוכן העמוד