דלג לתוכן העמוד
מכרז פומבי מס' 4/2021 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת ופסולת גזם באתר מורשה עבור הרשויות החברות באשכול
דלג לתוכן העמוד