רכש משותף

רכש משותף
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 02/2021 הזמנה להציע הצעות אספקה, התקנה, הדרכה ותחזוקת מוצריMicrosoft עבור אשכול הגליל והעמקים ורשויות האשכול פומבי 11/01/2021 02/02/2021
מכרז מסגרת 01/2021 לאיסוף ופינוי פסדים ופגרים לרשויות מקומיות החברות באשכול הגליל והעמקים ובאשכול כנרת עמקים פומבי 04/01/2021 26/01/2021
מכרז מס' 08/2020 הזמנה להציע הצעות לאספקת שרותי מחשוב עבור איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים ורשויות האשכול פומבי 23/10/2020 26/11/2020
מכרז מסגרת פומבי מספר 09/2020 לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת עבור רשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים פומבי 21/10/2020 16/11/2020
מכרז פומבי מס' 2020/07 - להתקנת פאנלים סולריים על מבנה ציבור פומבי 14/10/2020 11/11/2020
מכרז משותף לרכישת כלי רכב למערך הפסולת פומבי 18/09/2020 29/10/2020
מכרז מסגרת 06/2020 לאיסוף ופינוי פסדים ופגרים לרשויות מקומיות החברות באשכול הגליל והעמקים ובאשכול כנרת עמקים פומבי 02/09/2020 14/10/2020
מכרז 05/2020 לאספקת ציוד חזרה לבית הספר לרשויות מקומיות החברות באשכול הכנרת והעמקים ובאשכול הגליל והעמקים פומבי 01/09/2020 11/11/2020
מכרז 05/2020 למתן שרותי הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות פומבי 31/08/2020 20/10/2020
מכרז 04/2020 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת פומבי 06/08/2020 03/09/2020
מכרז המסגרת מס' 02/2020 לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק כללי 23/07/2020 30/08/2020

חזור למכרזים פעילים