רכש משותף

רכש משותף
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 2020/5 למתן שרותי הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות פומבי 01/10/2020

עבור לארכיון המכרזים