דודי אריאלי
דודי אריאלי
מנכ"ל האשכול
אימאן בסול
אימאן בסול
עוזרת מנכ"ל ומנהלת פרויקטים
רים אסדי כנאנה
גזברית האשכול
אייל שני
אייל שני
מנהל אגף איכות סביבה