שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
21/10/2020 11/03/2021
01/10/2020

עבור לארכיון המכרזים