שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
01/10/2020

עבור לארכיון המכרזים